Monday, 5 May 2008

Aduan tentang bahan kempen pilihan raya yang belum dibersihkan setakat 29/04/2008 di Taman Kasturi, Semabok, Melaka

05/05/2008

Kepada:

 1. Jabatan Komunikasi & Khidmat Pelanggan, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (http://domino.mbmb.gov.my/aduanwebsite.nsf)
 2. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (info@spr.gov.my)

Tuan,

Aduan tentang bahan kempen pilihan raya yang belum dibersihkan setakat 29/04/2008 di Taman Kasturi, Semabok, Melaka.

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Saya lampirkan di sini 4 fail .jpg gambar yang jelas menunjukkan bahan-bahan kempen untuk pilihanraya yang telah berlangsung pada 08/03/2008 masih belum dibersihkan setakat 29/04/2008.

Saya berharap pihak Tuan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Jason Kay

s.k.
 • a) Hj.Dzulkifli bin Ab. Rahman, Pengarah Pilihan Raya Negeri Melaka (dzulkefli@spr.gov.my)
 • b) Barisan Nasional, Melaka (gantianloo@hotmail.com)
 • c) Parti Tindakan Demokratik (dap@dapmalaysia.org)
 • d) Parti Islam SeMalaysia, Melaka (kpnmelaka@gmail.com)
 • e) Parti KeADILan Rakyat (melaka@keadilanrakyat.org)English translation:

05/05/2008

To:

 1. Communications & Customer Service Depa
  rtment, Melaka City Council (http://domino.mbmb.gov.my/aduanwebsite.nsf)
 2. Election Commission of Malaysia (info@spr.gov.my)

Dear Sir,

Complaint about election campaign materials that have not been cleared at Taman Kasturi Semabok, Melaka as at 29/04/2008.

I refer to the above matter.

Enclosed are 4 .jpg photos which clearly shows campaign material from the election held on 08/03/2008 which have not been cleared as 29/04/2008.

I do hope you will take the appropriate action.

Thank you.

Yours faithfully,
Jason Kay

c.c.
 • a) Hj.Dzulkifli bin Ab. Rahman, Melaka State Election Director (dzulkefli@spr.gov.my)
 • b) Barisan Nasional, Melaka (gantianloo@hotmail.com)
 • c) Democratic Action Party (dap@dapmalaysia.org)
 • d) Parti Islam SeMalaysia, Melaka (kpnmelaka@gmail.com)
 • e) Parti KeADILan Rakyat (melaka@keadilanrakyat.org)


2 comments:

Jason Kay said...

From: info@spr.gov.my
7 May 2008 12:05
To: jasonkaykl

Tuan,

Terima kasih di atas aduan yang telah dikemukakan. Aduan ini dimaklumkan
kepada pengarah pilihan raya negeri melaka untuk tindakan seterusnya.

Terima kasih

Jason Kay said...

UPDATE (20/5/2008)

The materials have been taken down.

Jason